Ad

Aklatang Bayan online: free Filipino eBooks from UP SWF

Photo from UP SWF Facebook

The Sentro ng Wikang Filipino (SWF) of the University of the Philippines Diliman has recently launched Aklatang Bayan Online, a free online repository of 16 Filipino books and 2 refereed journals.

Aklatang Bayan was launched along with SWF-UPD's new website last August 31, 2020. Available are books, research, studies, and creative writings for free download and sharing. Teachers, scholars, researchers, and writers submitted their works for public distribution. The UP Office of the Chancellor is credited for funding this program. 

The following Filipino books in PDF format can be downloaded for free from their website:

1. Awit ng Bakwit ni Vijae O. Alquisola
2. Obhetibong Kritisismo ni Danilo A. Arao
3. Kritikang Rehiyonal ni John E. Barrios
4. Hindi Lang Basta Bata ni Emmanuel Jayson V. Bolata
5. Hindi Lamang Salita ni Emmanuel V. Dumlao
6. Kontra: Mga Sanaysay sa Metakritisismo ni U Z. Eliserio
7. Pop Lab ni Vladimeir B. Gonzales
8. Lunduyan: Kaparangan ng mga Alaala ng grupong LAMBAT
9. Zine/Thesis ni Jokkaz SP. Latigar
10. Pira-pirasong Pilas: Mga Tula ni Liberty A. Notarte-Balanquit
11. Mga Piling Tala ng Isang Blogger ni Raymond V. Palatino
12. Hindi Ito Romansa ni Chuckberry J. Pascual
13. Mga Bantay-Salakay sa Loob ng Aking Bahay ni Carlos M. Piocos III
14. Pasingaw ni Rommel B. Rodriguez
15. 50: Mga Binalaybay ni Roger Felix Salidtos
16. Sugat sa Dibdib ng Lungsod ni Soliman A. Santos

Two free issues of journals are also available: Agos: Refereed Journal ng Malikhaing Akdang Pampanitikan and Daluyan: Journal ng Wikang Filipino.

The SWF advocates the use of the Filipino language as a medium of instruction, communication, research, and publication. 

Download the books from Aklatang Bayan

Source:
Sea, R. (2020 September 3). ‘Aklatang Bayan’ ng SWF online na. Retrieved from https://tnt.abante.com.ph/aklatang-bayan-ng-swf-online-na/

Post a Comment

0 Comments